خدمات پس از فروش گروه صنعتی کاوهخدمات پس از فروش گروه صنعتی کاوه

با توجه به فضای نوین اطلاعاتی و همچنین احترام به مشتریان وفادار خود به راه‌اندازی سامانه‌ا‌‌ی الکترونیکی در جهت توسعه‌ی خدمات پس از فروش اقدام نمودیم. امیدواریم از این طریق نیازهای شما را پوششی فراگیرتر داده و امور مربوط به خدمات پشتیبانی را تسهیل بورزیم.

توجه: استفاده از سامانه‌ی خدمات پس از فروش و بیمه 5 ساله‌ی محصول فقط با داشتن کارت ضمانت و ثبت نام در سایت امکان‌پذیر می‌باشد.

موارد ضمانت:

1. خرابی قفل اعم از کلیدی یا رمزی شامل: الف) کلیدهای تحویلی عمل نکند. ب)قفل رمز با شماره تنظیم شده باز نشود.

2. اشکال در سیسنم زبانه بندی بنا به تشخیص کارشناس شرکت.

توجه فرمایید که موارد زیر در قفل‌های رمزی شامل ضمانت نمی‌شود:

1) به هم ریختن سیستم رمز توسط مشتری. 2) وارد نمودن ضربه به صفحه مدرج رمز. 3) تنظیم، تغییر و یا آموزش رمز 4) قفل رمزی که توسط شرکت کاوه نصب نشده باشد.